Protectia datelor personale

Stimate vizitator,

Incepand cu data 25 Mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cunoscut si ca GDPR. 

In conformitate cu art.13 din GDPR dorim sa te informam despre modul si termenii de prelucrare a datelor tale cu caracter personal. In situatia in care ai intrebari aditionale informatiilor prezentate, iti oferim datele de contact ale Ofiterului de protectia datelor in vederea lamuririi acestor aspecte.

Operatorul datelor tale cu caracter personal este KRUK Romania SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.165, Cladirea TN Offices 2, subsol, parter, etajele 7, 8 si 9, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3301/2007, avand Cod unic de inregistrare (CUI) si atribut fiscal CIF RO 21114156.

KRUK Romania S.R.L a desemnat un Ofiter de protectia a datelor cu caracter personal, pe care il puteti contacta referitor la aspectele legate de procesarea datelor dumneavoastra, precum si la exercitarea drepturilor pe care le detineti conform GDPR. Datele de contact ale acestuia sunt: e-mail: dpo@kruk.com.ro.

Care sunt datele despre care vorbim?

Datele personale reprezinta orice informatie care poate duce la identificarea unei persoane. 

Asadar, in primul rand, includ informatii care pot duce la identificarea ta, respectiv: nume, prenume, numarul de telefon si adresa de e-mail. De asemenea, la inregistrarea contului de utilizator, ai posibilitatea de a trece denumirea companiei pe care o reprezinti.

Aceste date vor fi cele furnizate de tine. Atat clientii cat si operatorii au obligatia legala de a actualiza datele permanent.

De ce si cu ce scop iti prelucram datele personale?

Iti putem prelucra datele personale in urmatoarele scopuri:

 • pentru a-ti prezenta ofertele noastre privind imobilele pe care le avem in portofoliul de garantii imobiliare, dar doar in cazul in care ti-ai exprimat consimtamantul in mod expres si liber, avand ca temei legal pentru a-ti prelucra datele art. 6, alin. 1, lit. a din Regulament;
 • pentru a gestiona contul de utilizator pe care tu il inregistrezi pe site-ul nostru si pentru a te asigura accesul la acesta;
 
Cat timp stocam datele tale personale?

Perioada in care datele tale personale sunt prelucrate de Operator depinde de scopul prelucrarii. Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in materie.

In cazul in care ti-ai dat acordul pentru prelucrarea datelor tale personale, de ex. pentru scopuri de marketing, cum ar fi primirea ofertelor si prezentarea imobilelor, datele tale personale vor fi prelucrate pana cand iti vei retrage acest consimtamant in mod expres sau prin accesarea butonului de unsubscribe din cuprinsul comunicarilor electronice (e-mail).

Datele dumneavoastra pot fi, de asemenea, stocate pentru timpul care rezulta din cerintele legii generale aplicabile, de ex. in scopuri de proba, constand in necesitatea de a asigura dovezi, in cazul unor obligatii legale, inclusiv de a dovedi prelucrarea datelor in cazul depunerii si prelucrarii plangerilor, reprezentand, de asemenea, si interesul nostru legitim.

Cui vom dezvalui datele tale personale?

Destinatarii datelor cu caracter personal carora le pot fi divulgate datele sunt angajatii din companiile Grupului KRUK.

Trebuie sa ne furnizezi datele tale personale?

Datele tale sunt furnizate catre subscrisa in mod voluntar. In masura in care datele tale personale sunt prelucrate pentru a-ti furniza informatii in legatura cu o oferta privind unul sau mai multe imobile pe care le avem in portofoliul de garantii imobiliare, nefurnizarea acestor date va face imposibila transmiterea acestor informatii catre tine.

Precizam ca nu colectam date din alte surse, decat direct de la tine.

Profilarea si luarea de decizii automate

Dorim sa te informam ca datele tale nu vor fi prelucrate cu scop de profilare sau de luare a unor decizii automate. 

Ce drepturi ai in legatura cu datele tale si cum ti le poti exercita?

In activitatea noastra, ne asiguram ca drepturile care decurg din GDPR pot fi exercitate.

Conform GDPR, ai dreptul:

 • sa primesti informatii privind prelucrarea datelor tale cu caracter personale si o copie a acestora;
 • sa soliciti transferul datelor personale furnizate de tine, ca rezultat al incheierii unui acord sau in baza consimtamantului tau sa solicitati rectificarea (atunci cand avem date nevalide, de ex. act de identitate expirat);
 • sa te opui prelucrarii datelor personale (solicitare de incetare a prelucrarii datelor personale), in special din motive legate de situatia ta particulara; Exercitarea dreptului de a prezenta obiectii iti impiedica, in principiu, prelucrarea datelor personale. Un astfel de rezultat nu va aparea daca dovedim ca exista motive justificate din punct de vedere legal pentru prelucrare, depasindu-ti interesele, drepturile si libertatile sau daca justificam motive pentru a stabili, cerceta sau apara afirmatiile pe care le avem in raport cu tine;
 • sa soliciti rectificarea, in cazul in care datele pe care le avem sunt inexacte, de ex. nu mai sunt de actualitate sau sunt incomplete;
 • sa soliciti stergerea datelor tale personale ("dreptul de a fi uitat"), in special atunci cand aceste date nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod sau sunt procesate in mod ilegal sau atunci cand obligatia de a le elimina rezulta din prevederile legale; 
 • sa soliciti limitarea procesarii datelor personale, adica marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita prelucrarea ulterioara a acestora, mai ales atunci cand puneti la indoiala acuratetea sau considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegala, dar nu doriti ca datele personale sa fie sterse; nu mai avem nevoie de datele tale, insa va trebui sa iti aperi sau sa iti exerciti un drept; va opuneti prelucrarii datelor - pana cand se va constata ca exista motive legitime pentru prelucrare, inlaturand motivele opozitiei;
 • sa fii notificat in caz de incidente privind incalcarea securitatii datelor tale cu caracter personal.

In cazul in care datele personale sunt procesate pe baza consimtamantului tau, iti amintim ca poti cere sa il retragi in orice moment. Consimtamantul nu va afecta totusi legalitatea utilizarii datelor de catre Companie pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Daca doresti sa iti exerciti drepturile de mai sus, poti sa ne trimiti cererea

 • prin e-mail la: contact@kruk.com.ro,
 • sunand la: 031 413 20 20,
 • prin posta la: Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, etaj 9, sector 3, Bucuresti 030133,
 • in persoana, contactand reprezentantul nostru sau vizitand sediul social al KRUK Romania din Splaiul Unirii 165, TN Offices 2, parter, sector 3, Bucuresti 030133.

De asemenea, poti depune o plangere la o autoritate de supraveghere care se ocupa de protectia datelor cu caracter personal, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDPDC).